Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "POLARKI JAK Z BAJKI"

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zasady dokonywania zakupów
 4. Warunki realizacji zamówień
 5. Płatności
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 8. Procedura reklamacyjna
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca – Elżbieta Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "POLARKI JAK Z BAJKI" Artykuły dla zwierząt, z siedzibą przy ul. Heleny Marusarz 59/2, 33-100 Tarnów, NIP 8733114896, REGON 363616659.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym polarkijakzbajki.pl, prowadzony przez Sprzedawcę na platformie Shoper.pl.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie, w tym produkty szyte na zamówienie.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w ramach Sklepu internetowego).

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego "POLARKI JAK Z BAJKI" oraz warunki zawierania Umów sprzedaży z Klientami za pośrednictwem Sklepu.
 • Właścicielem Sklepu oraz Sprzedawcą jest Elżbieta Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "POLARKI JAK Z BAJKI" Artykuły dla zwierząt.
 • Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@polarkijakzbajki.pl.

§ 3 Zasady dokonywania zakupów

 • Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w tym opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towaru, jego specyfikacji (jeżeli dotyczy), sposobu dostawy oraz formy płatności.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

 • Realizacja zamówień na Towary dostępne "od ręki" rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 • W przypadku produktów szytych na zamówienie, czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i otrzymania płatności. Produkty te są szyte według specyfikacji Klienta, w tym wybranego wzoru, koloru i rozmiaru.

§ 5 Płatności

 • Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności: płatność przelewem, płatność za pośrednictwem platformy płatniczej, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.
 • W przypadku płatności elektronicznych obsługę płatności online zapewnia Autopay S.A. Dzięki temu Klient może korzystać z szerokiego zakresu metod płatności, w tym płatności kartą kredytową, e-przelewami oraz innymi metodami płatności online.
 • Szczegółowe informacje dotyczące płatności online oraz instrukcje dokonywania płatności są dostępne na stronie Sklepu w procesie składania zamówienia.
 • Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia
 • W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że jeśli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
 • Warunkiem dotrzymania terminu odstąpienia od umowy jest wysłanie sprzedawcy wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Po przesłaniu oświadczenia, konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia) odesłać produkt na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi konsument.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od sprzedawcy do konsumenta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wymienionych w punkcie 7 regulaminu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z §6 i §7 Regulaminu mojego sklepu, masz prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymałaś towar. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), istnieją wyjątki od tej zasady. Prawo to nie przysługuje w przypadku produktów nieprefabrykowanych, które zostały wykonane na specjalne zamówienie, czyli dostosowane do Klienta indywidualnych potrzeb poprzez wybór specyfikacji takich jak wzór materiału, wielkość produktu, lub inne indywidualne konfiguracje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące procesu zwrotu, proszę o kontakt ze mną. Jestem tutaj, aby pomóc i zapewnić Ci pełną satysfakcję z zakupów w moim sklepie.

§ 8 Procedura reklamacyjna

 • W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 • Reklamacje należy składać na adres e-mail: kontakt@polarkijakzbajki.pl. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć każdą reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody – również w celu marketingowym.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają przepisom Kodeksu cywilnego oraz specjalnym przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawie o prawach konsumenta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl